Intro           Jaarverslagen        Begeleiding             Teamleden

Doelstelling

UITGANGSPUNTEN  VAN HET SCHAATSTEAM 2017/2018.
Net als voorgaande jaren is ook dit jaar het doel van het team om op langere termijn (enkele jaren) de top van het nationale schaatsen te bereiken. Dit is dus tevens de wereldtop!!!
Het programma dat het team afwerkt kan en mag dan in kwaliteit en kwantiteit niet of nauwelijks onderdoen aan dat van de top teams.
Ook voor teamleden welke reeds meerdere jaren deel van het team uitmaken blijft geduld en een langere termijn visie van doorslaggevend belang. Bij voorbeeld Jochem Uytdehaage startte in 1993 in ons team met zijn carriere naar de top. “Pas” in 2001 bereikte hij de top en in 2002 werd hij Olympisch kampioen, 9 jaar na zijn aanvang.
Ralf van der Rijst startte in 1994 bij ons team en stond in 2002/2003 aan de top.
Paulien van Deutekom heeft 6 jaar in ons team aan de basis voor haar successen gewerkt.
Tim Salomons heeft van 2000 tot 2003 in ons team getraind en in 2007 de stap naar TVM kunnen maken.
Het gestelde doel vraagt van het team en dus ook elk individueel teamlid en zijn omgeving een maximale inspanning gedurende de periode dat men deel uitmaakt van het team.
De huidige situatie komt voor de individuele sporter dicht bij de ideale.
 
De trainingen bestaan uit veld-, fiets-, kracht-, coordinatietrainingen en schaatsen in het zomer seizoen.
 
Gedurende het winter seizoen wordt er hoofdzakelijk geschaatst en wanneer mogelijk is de eerste training vaak een hersteltraining.
Meestal wordt er door de oudere teamleden tweemaal per dag getraind en in de weekeinden soms driemaal (inclusief de wedstrijden).
 
Om reden dat de teamleden kiezen voor een "maximale inzet" voor de sport wordt er aan het team, binnen het huidige maatschappelijk bestel, een maximaal programma aangeboden.
 
In de zomerperiode worden er, zoveel als mogelijk in de vakantie perioden, een aantal trainingskampen zowel op het ijs als veld of fiets georganiseerd. Gedurende de winterperiode worden meestal 2 of 3 trainingskampen georganiseerd.
 
De teamleden trainen in principe individueel, iedereen heeft namelijk zijn persoonlijke aandachtspunten.
Wel doen we de trainingen in principe in teamverband maar met de persoonlijke aandachtspunten op de voorgrond.
Plaats en tijdstip wordt in onderling overleg afgesproken.
 
Er zullen zich situaties voordoen waar individuele aanpassingen in het programma nodig/wenselijk zijn voor een pupil.
 
De teamleden hebben samen met hun achterban  zich terdege afgevraagd of dat zij gezamenlijk deze tijd wel beschikbaar hebben, of beschikbaar willen stellen. Zonder de medewerking van de omgeving (familie) is topsport onmogelijk.
 
Wim Nieuwenhuizen.